• Separation og skilsmisse

  2014 blev rekordår for skilsmisser, hvor knap 20.000 ægteskaber blev afsluttet. I grelle tilfælde kan kampen om værdierne vare lige så længe som selve ægteskabet.

  Læs mere...
 • Dødsbobehandling

  Advokat Bettina Jill Kaysø tilbyder gratis formøde, hvor vi gennemgår skifteformerne, typiske arve- og skifteretlige spørgsmål samt anslåede omkostninger ved skiftets gennemførelse.

  Læs mere...
 • Testamenter

  Er du opmærksom på den nyeste arvelov? Efter vedtagelsen af den nyeste arvelov er der mange gode grunde til at oprette testamente.
  Enhver, der lever papirløst, bør oprette testamente.

  Læs mere...
 • Ejendomshandler

  Ejendomsmægleren varetager sælgers og sin egen vinkælders interesser, og i det hele taget er advokaten den eneste aktør i en ejendomshandel, der udelukkende varetager købers og kun købers interesser.

  Læs mere...
 • Ægtepagter

  Når I bliver gift får I automatisk formuefællesskab, med mindre I opretter en ægtepagt.

  Få oprettet en ægtepagt
  Det betyder ikke, at I ejer alt i fællesskab og heller ikke at I hæfter for hinandens gæld, hvilket mange fejlagtigt tror.

  Læs mere...
 • Konfliktmægling

  Fra 1. maj 2014 tilbyder kontoret konfliktmægling indenfor en bred vifte af sager.
  Advokat Bettina Jill Kaysø, der selv er certificeret mediator, har indledt samarbejde med psykoterapeut, cand. scient. adm. Sisse Levol.

  Læs mere...
 • Ansættelsesret

  Advokat Bettina Jill Kaysø yder rådgivning til såvel ansatte som arbejdsgivere om alle forhold indenfor arbejds- og ansættelsesretten.

  Læs mere...
 • Tvangsfjernelsessager

  Du har ret til gratis advokatbistand når kommunen vælger at tvangsfjerne dit barn, og du vælger selv, hvilken advokat du vil have til at kæmpe din sag.

  Læs mere...
 • Civile retssager

  Er du sagsøger eller sagsøgt i en retssag, er det vigtigt at sagen forberedes omhyggeligt.

  Forud for selve hovedforhandlingen skal der ofte udveksledes en lang række processkrifter.

  Læs mere...
 • Straffesager

  Har du brug for en forsvarsadvokat, kan du kontakte advokat Bettina Jill Kaysø i kontorets åbningstid fra 8.30 til 16.30 på 9898 8989.

  Uden for almindelig kontortid kan du ringe på 40878605.

  Læs mere...
 • Fremtidsfuldmagter

  Mange borgere har valgt at sikre hinanden, når den ene dør – ved at oprette det gode testamente.

  Læs mere...