Civile retssager

Er du sagsøger eller sagsøgt i en retssag, er det vigtigt at sagen forberedes omhyggeligt.

Forud for selve hovedforhandlingen skal der ofte udveksledes en lang række processkrifter.

Bevisførelsen skal tilrettelæges og den juridiske argumentation skal være præcis.

Har du en retshjælpsforsikring vil vi søge dine omkostninger( – 10 % selvrisiko,)dækket af dit forsikringsselskab.

Har du ikke retshjælpsforsikring, men opfylder betingelserne for fri proces, vil vi søge om, at statskassen betaler dine omkostninger.

Få et gratis formøde, hvor vi drøfter sagens tilrettelæggelse og muligheder.