Konfliktmægling

Fra 1. maj 2014 tilbyder kontoret konfliktmægling indenfor en bred vifte af sager.

Advokat Bettina Jill Bardram, der selv er certificeret mediator, har indledt samarbejde med psykoterapeut, cand. scient. adm. Sisse Levol.

Sisse Levol
Psykoterapeut, cand. scient. adm.


Det er vores erfaring at netop tværfaglig konfliktmægling kan være en kæmpe fordel, idet det juridiske overblik kombineres med psykologisk indsigt.

Konfliktmægling er smidigere, hurtigere, mere diskret og langt billigere end den sædvanlige proces ved domstolene. Såfremt en sag indledes for retten, skal der betales retsafgift, eventuelt udgifter til syn- og skøn, omkostninger til egen advokat og taber man sagen, skal man også betale modpartens omkostninger.

I modsætning til retssager, hvor dommeren udpeger en vinder og en taber, er der ved en god mægling ingen tabere, men kun vindere.

Ved konfliktmægling fokuseres der på, at de stridende parter får et forum – bistået af mæglerne – hvor de får lejlighed til at lytte til hinanden, og hvor der laves en fælles forhandling og en fremadrettet løsning, der tilstræber at parterne kan arbejde sammen i fremtiden.

Mere en 65 % af alle konflikter, der løses ved mægling, ender med en løsning parterne er enige om. Fordi aftalerne er indgået i fællesskab og enighed parterne i mellem, sker det meget sjældent at de brydes.

Konfliktmæglerne er upartiske og selve konfliktmæglingen er fortrolig. Der må således ikke refereres fra mødet ved en eventuel senere retssag.

Sager der egner sig til konfliktmægling er mangeartede, herunder sager om skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær, arvesager, der er gået i hårdknude, nabostridigheder, ansættelsesforhold og erhvervslivets konflikter i almindelighed.