Advokat Bettina Jill Bardram

Din lokale advokat

Jeg har specialiseret mig i familieretlige sager og yder rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter.

Jeg rådgiver om de økonomiske forhold ved separation og skilsmisse, og jeg bistår i sager om forældremyndighed, bopælsregistrering og samvær.

Ved dødsfald bistår jeg med skiftet af boet. Jeg har mange års erfaring med behandling af dødsboer, såvel som testamentarisk indsat bobestyrer og som advokat for de privatskiftende arvinger.

Jeg er endvidere specialiseret i ejendomshandler, og fører dig sikkert gennem ejendomshandlens faldgruber, ligesom jeg gerne gennemgår din entreprisekontrakt ved nybyggeri eller større ombygning.

Jeg afholder jævnligt eftermiddagskurser om emnerne, ligesom jeg kan engageres til virksomhedsbesøg.


Testamenter

Er du opmærksom på den seneste arvelov? Efter vedtagelsen af den ændrede arvelov er der mange gode grunde til at ...

Ægtepagter

Når I bliver gift får I automatisk formuefællesskab, med mindre I opretter en ægtepagt. Det betyder ikke, at I ejer ...

Fremtidsfuldmagter

Mange borgere har på fornuftig vis valgt at sikre hinanden, når den ene dør – ved at oprette testamente. Men, ...

Dødsbobehandling

Advokat Bettina Jill Bardram tilbyder gratis formøde om dødsbobehandling, hvor vi gennemgår skifteformerne, typiske arve- og skifteretlige spørgsmål samt anslåede ...

Ejendomshandler

Boligadvokat Bettina Jill Bardram fører dig kompetent og sikkert igennem dit boligkøb. Jeg er som advokat den eneste rådgiver i ...

Skilsmisse og separation

Skal du skilles eller separeres? Statsforvaltningen er pr. 1. april 2019 omdannet til Familieretshuset. Formålet er, at støtte mest muligt ...


Jeg er medlem af Det Danske Advokatsamfund, og har de nødvendige forsikringer, der er i kraft og dækker min rådgivning. Min forsikring er etableret hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.