Din lokale advokat

Jeg har specialiseret mig i familieretlige sager og yder rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter.

Jeg rådgiver om de økonomiske forhold ved separation og skilsmisse, og jeg bistår i sager om forældremyndighed, bopælsregistrering og samvær.

Ved dødsfald bistår jeg med skiftet af boet. Jeg har mange års erfaring med behandling af dødsboer, såvel som testamentarisk indsat bobestyrer og som advokat for de privatskiftende arvinger.

Jeg er endvidere specialiseret i ejendomshandler, og fører dig sikkert gennem ejendomshandlens faldgruber, ligesom jeg gerne gennemgår din entreprisekontrakt ved nybyggeri eller større ombygning.

Jeg afholder jævnligt eftermiddagskurser om emnerne, ligesom jeg kan engageres til virksomhedsbesøg.


 • Testamenter

  Er du opmærksom på den seneste arvelov? Efter vedtagelsen af den ændrede arvelov er der mange gode grunde til at oprette testamente.

  Enhver, der lever papirløst, bør oprette testamente.

  Læs mere...
 • Dødsbobehandling

  Advokat Bettina Jill Kaysø tilbyder gratis formøde, hvor vi gennemgår skifteformerne, typiske arve- og skifteretlige spørgsmål samt anslåede omkostninger ved skiftets gennemførelse.

  Læs mere...
 • Separation og skilsmisse

  SKAL DU SKILLES
  Statsforvaltningen er pr. 1. april 2019 omdannet til Familieretshuset.

  Formålet er, at støtte mest muligt op om de børn der bliver berørt af familiens opløsning.

  VILKÅR FOR SKILSMISSEN.

  Læs mere...
 • Ejendomshandler

  Advokat Bettina Jill Kaysø fører dig kompetent og sikkert igennem dit boligkøb.

  Jeg er som advokat den eneste rådgiver i dit boligkøb, der kun varetager dine interesser.

  Læs mere...
 • Ægtepagter

  Når I bliver gift får I automatisk formuefællesskab, med mindre I opretter en ægtepagt.

  Det betyder ikke, at I ejer alt i fællesskab og heller ikke at I hæfter for hinandens gæld, hvilket mange fejlagtigt tror.

  Læs mere...
 • Konfliktmægling

  Fra 1. maj 2014 tilbyder kontoret konfliktmægling indenfor en bred vifte af sager.
  Advokat Bettina Jill Kaysø, der selv er certificeret mediator, har indledt samarbejde med psykoterapeut, cand. scient. adm. Sisse Levol.

  Læs mere...

da