Hvidvask-lovgivningen

 Som advokat er jeg underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask af penge, som stammer fra kriminalitet eller som anvendes til finansiering af terror.

Kundekendskab
Reglerne indebærer, at jeg skal have dokumentation for mine kunders identitet, når jeg arbejder med følgende sager:

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Oprettelse af virksomheder, køb eller salg af virksomheder
  • Forvaltning af penge og værdipapirer

Dokumentationen består normalt af en kopi af det gule sundhedskort samt kopi af pas eller kørekort. Jeg gemmer dokumentationen i 5 år + 1 måned. Herefter skal den fornys, hvis vi stadig har et kundeforhold, som er omfattet af reglerne.

Forvaltning af kunders penge
Hvis du som kunde har indbetalt penge til mig, skal jeg indsætte dem på min klientkonto, som jeg har i Handelsbanken. Overfor banken skal jeg kunne dokumentere, hvem der er de reelle ejere af de penge, som står på min klientkonto. Derfor skal jeg sende kopi af kundernes legitimationspapirer til banken, hvis banken forlanger det.  Det vil banken f. eks. gøre i forbindelse med intern revision eller hvis de har Finanstilsynet på besøg.

Jeg kan kun sende kundernes personoplysninger videre, hvis du som kunde samtykker i det. Derfor vil vores kunder i forbindelse med opstart af en sag, der er omfattet af reglerne, blive bedt om at samtykke i, at vi videregiver kopi af legitimationspapirer til banken.

Indberetningspligt
Hvis en af vores medarbejdere får mistanke om, at en transaktion, som vi bliver bedt om at foretage, vedrører hvidvask af penge eller andre ulovlige handlinger, skal vi underrette SØIK (også kendt som bagmandspolitiet) om det. Denne underretning sker, uden at kunden får besked om det. SØIK tager herefter stilling til, om de vil igangsætte en efterforskning, og om vi må fortsætte transaktionen, eller vi skal stoppe den og træde ud af sagen. Dette er et lovkrav for at kunne operere som advokatvirksomhed i Danmark.

Medarbejderne har derudover mulighed for at benytte sig af en obligatorisk whistleblowerordning, hvis de oplever noget mistænkeligt – Enten i forhold til kunder eller internt i virksomheden.