Ægtepagter

Når I bliver gift får I automatisk formuefællesskab, med mindre I opretter en ægtepagt.

Det betyder ikke, at I ejer alt i fællesskab og heller ikke at I hæfter for hinandens gæld, hvilket mange fejlagtigt tror. Delingsformue får derimod betydning, hvis I en dag skal gå fra hinanden. Her bliver begge jeres formuer gjort op, og I skal hver især aflevere halvdelen af jeres nettoformue til den anden (dvs. formuen fratrukket gæld).

Har din moster f.eks. efterladt dig et sommerhus til en værdi af 2 mio. kr., som du bragte med ind i ægteskabet, og skal du nu skilles, må du aflevere den ene mio. til din ægtefælle. Er din ægtefælle insolvent, får du ikke en krone den anden vej.

Få oprettet en ægtepagt

Opretter I en ægtepagt om særeje, skal I ikke dele jeres respektive formuer, hvis I går fra hinanden. Særeje kan oprettes i flere forskellige former.

Få en snak med advokat Bettina Jill Bardram om, hvilken form der passer bedst til jer.

Pensioner:
I modsætning til tidligere beholder hver ægtefælle nu som udgangspunkt egne pensioner ved separation og skilsmisse.

Dette kan have urimelige konsekvenser. For det første i de tilfælde, hvor ægtefæller har sparet op til en fælles alderdom, uden at gå så højt op i, hvis pensionskonto opsparingen blev sat ind på – typisk mandens. Her vil hustruen som hovedregel stå uden pensionsopsparing i tilfælde af separation/skilsmisse.

For det andet er det i dag stadig almindeligt, at manden har den højeste indtægt, mindre barsel og sjældent er ansat på deltid, hvorfor mandens pensioner ofte er væsentligt højere end kvindens.

Denne skævdeling kan I til dels undgå, hvis I opretter en ægtepagt der bestemmer, at rate- og kapitalpensioner ved separation eller skilsmisse skal være delingsformue.