Skilsmisse og separation

Skal du skilles eller separeres?

Statsforvaltningen er pr. 1. april 2019 omdannet til Familieretshuset. Formålet er, at støtte mest muligt op om de børn der bliver berørt af familiens opløsning.

Vilkår for en skilsmisse

Skal du skilles eller separeres skal der fremsendes en anmodning til Familieretshuset. (Også selvom I ikke har børn).Advokat Bettina Jill Bardram kan, hvis du ønsker det, bistå dig med anmodningen.Ved separation og skilsmisse skal I være enige om 2 vilkår.1: Hvem skal fortsætte et eventuelt lejemål?2: Skal der betales ægtefællebidrag? Bettina Jill Bardram er uddannet mediator/forligsmægler og det lykkes ofte at få ægtefællerne til at finde en mindelig løsning.Kan I ikke blive enige skal sagen afgøres af Familieretten, der hører under de almindelige domstole.Advokat Bettina Jill Bardram bistår dig under sagens behandling ved domstolene. 

Børnene

Når I går fra hinanden skal der indgås en aftale omkring børnene. Udgangspunktet er at I har fælles forældremyndighed, men der kan være vægtige grunde til at du ønsker eneforældremyndigheden. Under alle omstændigheder skal der tages stilling til hos hvem af jer børnene skal have bopæl, ligesom der skal aftales en samværsordning. Jeg rådgiver dig om dine rettigheder – og såfremt I ikke kan nå til enighed, fører jeg sagen i retten.

Bodeling

Ved separation og skilsmisse ophører et eventuelt formuefællesskab og der skal ske en deling af jeres nettoaktiver.

I bør altid får udarbejdet en bodelingsaftale, således at I ikke senere bliver mødt med et krav fra den tidligere ægtefælle.

Advokat Bettina Jill Bardram indhenter den nødvendige dokumentation for en korrekt vurdering af de økonomiske forhold og sikrer dig at du forlader ægteskabet på de bedst mulige vilkår.

Skilsmisseadvokat Bettina Jill Bardram

Skilsmisseadvokat i Helsinge
Skilsmisseadvokat i Græsted
Skilsmisseadvokat i Gilleleje
Skilsmisseadvokat i Frederiksværk
Skilsmisseadvokat i Frederikssund
Skilsmisseadvokat i Hornbæk
Skilsmisseadvokat i Hillerød
Skilsmisseadvokat i Helsingør
Skilsmisseadvokat i Birkerød
Skilsmisseadvokat i Allerød
Skilsmisseadvokat i Farum
Skilsmisseadvokat i Slangerup