Testamenter

Er du opmærksom på den seneste arvelov? Efter vedtagelsen af den ændrede arvelov er der mange gode grunde til at oprette testamente.

Enhver, der lever papirløst, bør oprette testamente. Enhver, der har børn fra forskellige forhold, bør oprette testamente – men også forældre med fællesbørn, bør oprette testamente. Har I ikke oprettet testamente risikerer længstlevende i værste fald at måtte gå fra hus og hjem.

Undersøgelser viser, at omkring 40 % af al udbetalt arv ender i lommer, som afdøde ikke ville have ønsket, såfremt han/hun havde oprettet testamente. Opretter I et gensidigt testamente, kan I sikre hinanden rigtig godt.

Er I ugifte samlevende

Hvis I ikke er gift, arver I ikke hinanden, med mindre I opretter testamente. Har I fællesbørn eller særbørn kan I oprette et gensidigt samlevertestamente og derved begrænse børnenes arv til 1/8 af afdødes formue.

Ægtefæller med børn

Med de nye arvebrøker vælger mange i dag at skifte med deres fællesbørn, i stedet for at sidde i uskiftet bo – hvilket i de fleste tilfælde er  yderst fornuftigt. Man har ikke automatisk ret til at sidde i uskiftet bo med særbørn. Med et gensidigt testamente kan I begrænse børnenes arv til 1/16 af den samlede formue, og kombineret med en ægtepagt kan tvangsarven til børnene begrænses helt ned til 1/32 til deling.

Ægtefæller uden børn

Længstlevende arver det hele. Mange har imidlertid et ønske om sammen at bestemme, hvorledes arven skal fordeles efter længstlevendes død. Der er bl.a. mulighed for at tilgodese velgørende foreninger, der i de fleste tilfælde ikke betaler boafgift, imod at lade disse betale boafgift for arv til familiemedlemmer, der ellers skal betale 36,25 % i boafgift.

Advokat Bettina Jill Bardram rådgiver jer om de muligheder, som netop I har og udfærdiger jeres testamente således, at der ikke opstår tvivl, når arven skal fordeles.


Bør jeg oprette et testamente?

Kender du arvelovens regler – og er du opmærksom på den indflydelse du selv har på arvens fordeling? Herunder får du svar på en række arveretlige spørgsmål:

JEG HAR IKKE OPRETTET ET TESTAMENTE, SÅ ….

Hvem arver mig, når jeg er gift og ikke har børn?

Din ægtefælle arver det hele.

Hvem arver mig, når jeg er gift og har børn?

Arven deles med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til deling imellem dine børn.

Hvem arver mig, når jeg ikke er gift, men har børn?

Arven deles ligeligt imellem dine børn.

Hvem arver mig, når jeg ikke er gift, men har to børn, hvor det ene barn er afgået ved døden?

Hvis dit afdøde barn ikke selv har børn, vil dit nulevende barn arve det hele.
Hvis dit afdøde barn selv har et barn (eller flere børn), vil dette (eller disse) træde i dit barns sted og arve den del dit afdøde barn skulle have arvet.

Hvem arver mig, når jeg ikke er gift og ikke har børn?

I første omgang dine forældre, hvis de ikke lever arver dine søskende. Har du ingen søskende og ingen søskendebørn (niecer og nevøer) arver dine bedsteforældre, herefter farbror/faster-morbror/moster – Og herefter: Som udgangspunkt Staten.

JEG VIL GERNE OPRETTET ET TESTAMENTE, SÅ …

Hvis jeg er gift og vi begge har børn, hvordan sikrer vi så længstlevende bedst muligt?

Hvis I har fællesbørn, har I ret til at sidde i uskiftet bo, særbørn kan give deres tilladelse, men oftest vil det være den allerbedste løsning at skifte. I bør derfor oprette et gensidigt testamente, hvor I begunstiger den længstlevende ægtefælle mest muligt, således at jeres børn, være sig fællesbørn eller særbørn, i første omgang alene arver deres tvangsarvelod. På denne måde vil den længstlevende af jer kun skulle udrede 1/16 af den samlede formue til deling til jeres børn, når den første dør.

Hvem skal så arve længstlevende?

Ved ovennævnte testamente tager man naturligvis højde for, hvordan arven fordeles efter længstlevende. Det er sædvanligt, at man bestemmer, at arven efter længstlevende skal fordeles ligeligt mellem alle jeres børn. I kan også beslutte, at ved længstlevendes død skal arven fordeles med 50% til førstafdødes livsarvinger og 50% til længstlevendes.
I kan have en grund til at et barn kun skal arve sin tvangsarv – også efter længstlevende – og så kan I bestemme det.

Kan jeg gøre mit barn arveløst?

Nej. Et barn skal altid arve mindst sin tvangsarv.

Jeg sidder i uskiftet bo, men min afdøde ægtefælle og jeg har ikke oprettet testamente. Er det for sent?

Både ja og nej. Når du sidder i uskiftet bo vil halvdelen af den formue du efterlader dig falde i arv efter din ægtefælle, den anden halvdel er arven efter dig – og den halvdel der falder i arv efter dig kan du disponere over ved testamente.

Jeg har ingen nær familie, men vil gerne testere min formue til en god bekendt. Kan jeg det?

Det kan du godt. Som udgangspunkt vil det være dyrt i boafgift (tidligere hed det arveafgift). Der betales nemlig boafgift således:
Ægtefæller …….. 0%
Børn, (fællesbørn og særbørn) …….. 15%
Børnebørn og disses afkom …….. 15%
Samlevende i 2 år …….. 15%
Forældre …….. 15%
Fraskilt ægtefælle …….. 15%
Alle andre …….. 36,25%
Der betales dog ikke boafgift af de første 308.800 (2021)
Du har mulighed for at oprette et såkaldt 30/70 testamente.
Hvis du begunstiger en forening med 30% af formuen på den betingelse, at foreningen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgiften for din bekendt, vil din bekendt modtage 70% uden at skulle betale boafgift. De fleste foreninger er nemlig fritaget for selv at betale boafgift, hvorfor modellen er mulig.

Kan jeg bestemme om arven til mine børn skal være deres særeje?

Det kan du indsætte en bestemmelse om, hvis du opretter et testamente.

Hvis jeg dør først, kan min ægtefælle så ændre i vores fælles testamente?

I kan beslutte i testamentet om den længstlevende skal kunne ændre testamentet. Enten kan I beslutte, at den længstlevende ikke skal kunne ændre testamentet eller I kan beslutte, at den længstlevende frit skal kunne ændre testamentet. I kan også vælge en mellemløsning, hvor længstlevende f.eks. kan ændre testamentet, men ikke til skade for førstafdødes livsarvinger.

Hvis du ikke har fået svar på præcis dit spørgsmål, eller du ønsker en uddybning af et emne, skal du være velkommen til at ringe mig op på telefon 9898 8989 eller skrive til mig på bjk@advokaysoe.dk.
Du kan også melde dig til et af mine eftermiddagskurser.