Testamenter

Er du opmærksom på den seneste arvelov? Efter vedtagelsen af den ændrede arvelov er der mange gode grunde til at oprette testamente. Enhver, der lever papirløst, bør oprette testamente. Enhver, ...

Ægtepagter

Når I bliver gift får I automatisk formuefællesskab, med mindre I opretter en ægtepagt. Det betyder ikke, at I ejer alt i fællesskab og heller ikke at I hæfter for ...

Fremtidsfuldmagter

Mange borgere har på fornuftig vis valgt at sikre hinanden, når den ene dør – ved at oprette testamente. Men, hvad nu hvis du forinden bliver ramt af demens, får ...

Dødsbobehandling

Advokat Bettina Jill Bardram tilbyder gratis formøde om dødsbobehandling, hvor vi gennemgår skifteformerne, typiske arve- og skifteretlige spørgsmål samt anslåede omkostninger ved skiftets gennemførelse. Såfremt alle arvinger er enige om ...

Ejendomshandler

Boligadvokat Bettina Jill Bardram fører dig kompetent og sikkert igennem dit boligkøb. Jeg er som advokat den eneste rådgiver i dit boligkøb, der kun varetager dine interesser.Udover min ekspertise som ...

Skilsmisse og separation

Skal du skilles eller separeres? Statsforvaltningen er pr. 1. april 2019 omdannet til Familieretshuset. Formålet er, at støtte mest muligt op om de børn der bliver berørt af familiens opløsning ...

Konfliktmægling

Fra 1. maj 2014 tilbyder kontoret konfliktmægling indenfor en bred vifte af sager. Advokat Bettina Jill Bardram, der selv er certificeret mediator, har indledt samarbejde med psykoterapeut, cand. scient. adm. Sisse ...

Ansættelsesret

Advokat Bettina Jill Bardram yder rådgivning til såvel ansatte som arbejdsgivere om alle forhold indenfor arbejds- og ansættelsesretten. Fra advokatkontoret i Helsinge udarbejder vi kontrakter i forbindelse med ansættelsesforholdets begyndelse ...

Tvangsfjernelsessager

Du har ret til gratis advokatbistand når kommunen vælger at tvangsfjerne dit barn, og du vælger selv, hvilken advokat du vil have til at kæmpe din sag. Du er ikke ...

Civile retssager

Er du sagsøger eller sagsøgt i en retssag, er det vigtigt at sagen forberedes omhyggeligt. Forud for selve hovedforhandlingen skal der ofte udveksledes en lang række processkrifter. Bevisførelsen skal tilrettelæges ...

Straffesager

Har du brug for en forsvarsadvokat, kan du kontakte advokat Bettina Jill Bardram i kontorets åbningstid fra 8.30 til 16.30 på 9898 8989. Uden for almindelig kontortid kan du ringe ...