Bettina Jill Bardram

Bettina Jill Bardram

Advokat

Født: 15. juni 1959

Bopæl: Tisvilde

Civilstand: Gift

Børn: Casper, Malene og Fanny

Cand. Jur.: 1989

Advokatbeskikkelse: 1993

Jeg har specialiseret mig i familieretlige sager og yder rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af ægtepagter og testamenter samt behandling af dødsboer.

Jeg rådgiver om de økonomiske forhold ved separation og skilsmisse, og jeg bistår i sager om forældremyndighed, bopælsregistrering og samvær samt i tvangsfjernelsessager.

Jeg afholder jævnligt eftermiddagskurser om emnerne, ligesom jeg kan engageres til virksomhedsbesøg.