Fremtidsfuldmagter

Mange borgere har på fornuftig vis valgt at sikre hinanden, når den ene dør – ved at oprette testamente.

Men, hvad nu hvis du forinden bliver ramt af demens, får en blodprop i hjernen – eller af andre grunde bliver ude at stand til at varetage din egne interesser?

Der er nu vedtaget en lov om Fremtidsfuldmagter og således har du har mulighed for at indsætte én eller flere fuldmægtige til at varetage dine interesser, hvis det skulle ske, at du en dag ikke længere selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagter skal tinglyses i Fremtidsfuldmagtsregistret samt vedstås for notaren.
Herefter ligger fremtidsfuldmagten i dvale indtil der en dag måtte være behov for at sætte den i kraft.

Uden en fremtidsfuldmagt vil det f.eks. ikke være muligt at sælge en ejendom, hvor du eller I begge står på skødet, med mindre du kommer under værgemål.

Kontakt advokat Bettina Jill Bardram på bjk@advokaysoe.dk og hør mere om muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Ring på telefon 9898 8989 og aftal tid til et gratis orienteringsmøde hos advokat Bettina Jill Bardram.