Er du opmærksom på den seneste arvelov? Efter vedtagelsen af den ændrede arvelov er der mange gode grunde til at oprette testamente.

Enhver, der lever papirløst, bør oprette testamente. Enhver, der har børn fra forskellige forhold, bør oprette testamente – men også forældre med fællesbørn, bør oprette testamente. Har I ikke oprettet testamente risikerer længstlevende i værste fald at måtte gå fra hus og hjem.

Undersøgelser viser, at omkring 40 % af al udbetalt arv ender i lommer, som afdøde ikke ville have ønsket, såfremt han/hun havde oprettet testamente. Opretter I et gensidigt testamente, kan I sikre hinanden rigtig godt.

Er I ugifte samlevende: Hvis I ikke er gift, arver I ikke hinanden, med mindre I opretter testamente. Har I fællesbørn eller særbørn kan I oprette et gensidigt samlevertestamente og derved begrænse børnenes arv til 1/8 af afdødes formue.

Ægtefæller med børn: Med de nye arvebrøker vælger mange i dag at skifte med deres fællesbørn, i stedet for at sidde i uskiftet bo – hvilket i de fleste tilfælde er  yderst fornuftigt. Man har ikke automatisk ret til at sidde i uskiftet bo med særbørn. Med et gensidigt testamente kan I begrænse børnenes arv til 1/16 af den samlede formue, og kombineret med en ægtepagt kan tvangsarven til børnene begrænses helt ned til 1/32 til deling.

Ægtefæller uden børn: Længstlevende arver det hele. Mange har imidlertid et ønske om sammen at bestemme, hvorledes arven skal fordeles efter længstlevendes død. Der er bl.a. mulighed for at tilgodese velgørende foreninger, der i de fleste tilfælde ikke betaler boafgift, imod at lade disse betale boafgift for arv til familiemedlemmer, der ellers skal betale 36,25 % i boafgift.

Advokat Bettina Jill Kaysø rådgiver jer om de muligheder, som netop I har og udfærdiger jeres testamente således, at der ikke opstår tvivl, når arven skal fordeles.